Általános Szerződési Feltételek

Kérjünk, hogy figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket, mert megrendelésed elküldésével egyidejűleg kijelented, hogy ismered, magadra nézve kötelezőnek tekinted és elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, amely közted és a Gekko Design Bt. között szerződésként létrejön. Tudomásul veszed, hogy rendelésed fizetési kötelezettséggel jár. Ha nem értesz egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem vagy jogosult a webáruházunk tartalmából rendelés leadására. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdésed van, abban az esetben vedd fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink egyikén. Köszönjük!

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Gekko Design Bt.
A szolgáltató székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 46.
A panaszügyintézés helye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 46.
A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: [email protected]
Cégjegyzékszáma: 01-06-518064
Adószáma: 28672687-2-13
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság
Telefonszáma: +36 20 465 7900

A webshop címe: www.gawesome.hu

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Jumu Kft. 1025 Budapest, Törökvész út 3/a. [email protected]

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2020. augusztus 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

FOGALMAK

A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:

a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b) fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés

d) jótállás: a PTK-ról szóló 2013. évi V. törvény szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,

e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,

f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK pontjában meghatározott ingó dolog,

h) vállalkozás: a honlap üzemeltetője, amely a honlapon kínált terméket értékesítő, SZOLGÁLTATÓ ADATAI pontban meghatározott jogi személy.

A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK

A webshopban részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A webshopban, kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kapsz tájékoztatást a hordható játékok lényeges tulajdonságairól: típus, szín, minta, összetétel, méretek, minőség, származási hely, stb.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

MEGRENDELÉS MENETE

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

Regisztráció

Webáruházunkban nem kell regisztrálnod.

Termék kiválasztása

A kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheted a termék bővebb ismertetőjét.

Termék táskába helyezése

A termék kiválasztását követően a TÁSKÁBA TESZEM gombra kattintva tudod egy virtuális táskába helyezni a terméket. A termék táskába helyezésével még nem jön létre fizetési kötelezettség. Amennyiben szeretnél további terméket is a táskába helyezni, böngéssz tovább és tedd a táskába a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket. A táska automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Táska tartalmának megtekintése

A rendelés során lehetőséged van a táska tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a táska nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a MENNYISÉG oszlopban található adatbeviteli mezőben add hozzá vagy vedd el a rendelni kívánt darabszámot. Amennyiben törölnéd a táskában található termékeket, akkor nyomd meg a bal oszlopban lévő X gombot. Ha nem szeretnél további terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során mindent rendben találtál, abban az esetben kattints a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.

Vásárlással, fizetéssel és szállítással kapcsolatos adatok megadása

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (keresztnév, vezetéknév, cím ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám, e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a SZÁLLÍTÁSI MÁSIK CÍMRE? előtti jelölőnégyzetre kell rákattintanod, és a szállítási adatokat megadnod. A rendelési adatok megadása során lehetőséged van a termék szállítási módját, és a termék fizetési módját kiválasztanod. A JEGYZETEK szövegdobozba tetszőlegesen adhatsz meg információkat a rendeléseddel kapcsolatban.

Rendelés véglegesítése

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben találtál, abban az esetben a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával küldd el rendelést. A rendelés elküldésével elfogadod a webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszed, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

Rendeléseddel kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az általad megadott e-mail címen, melyben ellenőrizheted annak részleteit. Megrendelésedet a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván. Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre. A szerződések iktatásra kerülnek és utólagosan is hozzáférhetőek, amelyek írásban megkötött szerződésnek minősül és a nyelve magyar.

Az adatbeviteli hibák javítása

A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelésed során lehetőség van a táska tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a táska nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a megadott terméknél a Mennyiség gomb számának változtatásával módosíthatod a táska tartalmát. Amennyiben törölni kívánod a táskában található termékeket, akkor a termék mellett található X gomb lenyomásával teheted meg. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Kérjük, mielőtt véglegesítenéd megrendelésed elküldését, győződj meg róla, hogy megadott adataid pontosak. Amennyiben a megrendelés elküldése után találsz hibát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, telefonon: +36 20 465 7900, e-mailben: [email protected]. Amennyiben visszaigazolásunk után érkezik igény, abban az esetben az új adatoknak megfelelően a szerződéses összeg is változhat.

ÁRAK

A termék oldalakon szereplő árak kedvezményes és kedvezmény nélküli árak, melyek érvényesek az interneten történő vásárláskor. A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák (27%). A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, amelyeket részletesebben a SZÁLLÍTÁS pont állapít meg.

SZÁLLÍTÁS

Belföld

15 000 Ft feletti és rendelésedet díjmentesen kiszállítjuk az ország bármely területére. 15 000 Ft alatti vásárlás esetén 1 600 Ft díj ellenében szállítunk házhoz belföldön futárszolgálat segítségével. A kiszállítási határidő belföldön várhatóan 2-3 munkanap.

Külföld

Vásárolj 100 € felett és rendelésedet díjmentesen kiszállítjuk az Európai Unió területére. 100 € alatti vásárlás esetén 8 € díj ellenében szállítunk az Európai Unióban futárszolgálat segítségével.

Online vásárlásra és kiszállításra kizárólag az Európai Unió tagországaiban van lehetőség.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A fizetési módot a megrendeléskor választhatod meg. A megrendelt tételeket PayPal elektronikus számlán vagy biztonságos online kapcsolaton keresztül – a SimplePay fizetési rendszerén keresztül – a SimplePay által elfogadott kártyatípusok segítségével is kiegyenlítheted. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást az OTP Mobil Szolgáltató Kft. nyújtja. Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Ügyfélszolgálat: [email protected], +36 1/20/30/70 3-666-611, Cégjegyzékszám: 01-09-174466

a) Elfogadott bankkártyák: Visa, MasterCard

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Electron kártyádat kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, természetesen fizethetsz kártyáddal webáruházunkban. Pontos információért kérjük, fordulj a kártyádat kibocsátó bankhoz!

b) Fizetés lépései

1. A „Fizetés” gombra kattintva átkerülsz a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítod a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően ellenőrizd az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről e-mail útján is értesítést kapsz, valamint a rendszer visszairányít weboldalunkra.

MEGRENDELÉS LEMONDÁSÁNAK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

Megrendelésedet a termék Futárszolgálatnak történő átadásáig megváltoztathatod. Ez esetben hívd a +36 20 465 7900 telefonszámot, vagy írj: [email protected] e-mail címre.
Hivatkozásul kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot add meg!

ELÁLLÁSI JOG

Az Európai Unióban a vásárlóknak joguk van ahhoz, hogy 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldjék a nem üzletben megrendelt árucikkeket és visszakapják a teljes vételárat. A visszaküldés oka bármi lehet – akár az is, hogy a vásárló egyszerűen meggondolta magát. 

Az elállás jogát gyakorolhatod az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatoddal elérhetőségeinken: +36 20 465 7900, [email protected]

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a 14 napos időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt követő munkanapon jár le.  A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldened 14 napon belül. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A szerződéstől való elállási jogodat nem gyakorolhatod, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, vagy egyedi igények alapján készített termékek esetén sem lehet élni az elállás joggal. A higiéniai termékek elállási jogát a törvény másképp szabályozza, mint a normál termékekét. Amikor egy termék testtel vagy testnedvekkel közvetlenül érintkezhet, már a termék próbája során is, akkor a törvény azt írja elő, hogy az eladó nem veheti vissza, csak akkor, ha a termék csomagolását még nem bontották fel. Ezért termékeinket csak sértetlen és címkével ellátott csomagolásban áll módunkban visszavenni. 

A visszaküldés esetén az ezzel járó költséget a fogyasztónak kell fizetnie.

VISSZATÉRÍTÉSEK

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát átutalással, de késleltetheti a visszatérítést, ha nem kapta meg az árut. Abban az esetben azonban, ha futárszolgáltatást kértél, a kereskedőnek jogában áll ennek a költségét felszámolni.

A MEGRENDELÉSSEL, SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓK

a) A szállítással kapcsolatos kifogások
A megrendelésedért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

b) Panaszkezelés
Megrendeléseddel és a szállítással kapcsolatos reklamációdat, észrevételedet az alábbi telefonon illetve email címen várjuk: +36 20 465 7900, [email protected] várjuk A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk.

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel. A jegyzőkönyv másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadjuk, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan járunk el.

A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy Skype-on közölt) panaszról is jegyzőkönyvet veszünk fel. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közöljük. Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése (a fogyasztó részére eljuttatása) iránt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

Amennyiben a fogyasztói panaszodat elutasítjuk úgy velünk szemben jogosult vagy fogyasztói panasszal élni, amelyet az lakhelyed, vagy tartózkodási helyed szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthatsz be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll; ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét; a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját; a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással; a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást; tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának. Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatunk, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: [email protected]

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: [email protected];

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: [email protected];

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: [email protected];

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: [email protected];

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: [email protected];

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: [email protected];

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: [email protected];

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: [email protected];

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: [email protected];

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: [email protected];

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: [email protected]
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: [email protected];

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: [email protected];

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: [email protected];

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.
Telefonszáma: 88/429-008,
Fax száma: 88/412-150
Név: dr. Vasvári Csaba elnök
E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: [email protected], [email protected]

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem). A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos a gawesome.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a gawesome.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. A gawesome.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A gawesome.hu név, logó és termékei szerzői jogi, formatervezési mintaoltalom védelmet élveznek, felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

INFORMÁCIÓ

Bármilyen jellegű kérdéssel forduljon hozzánk bizalommal: +36 20 465 7900, [email protected]

Az Általános Szerződési Feltételek 2020. november 30-án léptek hatályba